Hällristningar på "Kullen"
Om dessa skrev vi i vår tidning 2004. Av artikeln framkom att vi uppmärksammat

hällristningarna på våren 2002.

Nu vill vi tacka, Stadsmuseet i Göteborg samt Länstyrelsen i Västra Götaland

och inte minst Vitlycke museum för att dom ombesörjt att ristningarna blivit imålade.

Gör ett besök på "kullen" och ta en titt på Lindholmens hällristningar.

Målad den 28-30 augusti 2006 på uppdrag av Länsstyrelsen och föreningen Gamla   Lindholmspojkar.

Ristningarna är från historisk tid, slutet av 1800- och början av 1900-talet. Förutom tre skepp,

två sköldar och några ankare finns det i stort sett bara namn och årtal på ytorna.

Årtalet 1894 återfinns på flera ställen i samband med namnen.

Vilka dessa personer var eller vad som skedde detta året är ännu inte känt.

Möjligtvis var det sjömän som gjorde ristningarna när de låg i hamn eller kanske var det personer

som ristade in sina namn i berget innan de for till Amerika?


Ristningsytorna är spridda över ett större område på berget väster om Polstjärnegatan och är för närvarande inte skyltade.

Vill du läsa mer om Vitlycke Museum och dess verksamhet, så gå in på deras hemsida.


www.vitlyckemuseum.se


TillbakaHällristningar Lundby 254,Lindholmen, Göteborg