Vill Du bli medlem i

 

Föreningen Gamla Lindholmspojkar?

 

Uppfyller du någon eller några av nedanstående paragrafer

 

§ 2

 

FÖR ATT VINNA INTRÄDE I FÖRENINGEN FORDRAS ATT SÖKANDE ÄR FÖDD PÅ LINDHOLMEN ELLER TILLBRINGAT UPPVÄXTÅREN INOM NÄMNDA STADSDEL, SAMT HAFT SKOLGÅNG I NÅGON AV LINDHOLMSSKOLORNA. BOR PÅ LINDHOLMEN ELLER PÅ ANNAT VIS HAR ANKNYTNING TILL STADSDELEN SAMT ATT DEN SÖKANDE SKALL HA FYLLT 40 ÅR.

 

§ 3

 

PERSON(ER) SOM ÖNSKAR VINNA INTRÄDE SKALL TILL FÖRENINGENS STYRELSE INLÄMNA SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG FRAMSTÄLLAN.

ANSÖKAN SKALL EFTER PRÖVNING GODKÄNNAS AV FÖRENINGENS STYRELSE.

 

är Du hjärtligt välkommen att sända din ansökan till:

 

Erling Engelsen, Hagatorpsgatan 2, 422 56 HISINGS BACKA

 

eller lämna den till någon av föreningens styrelsemedlemmar.

______________________________________________________________________

 

Namn:______________________________________________________________

 

Adress:_____________________________________________________________

 

Postnr:______________Postadress:__________________________________

 

Födelsedag:_____________________________________________

 

Tel arbete:_____________________________________

 

Tel bostad:_____________________________________

 

Tel mobil:______________________________________

 

E-post:______________________________________

 

 

Ovanstående uppgifter behövs till vårt medelmsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet . Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem.

Vill du inte lämna uppgifterna kan du inte bli medlem.

 

Mina anknytningar till Lindholmen är:

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

 

www.lindholmspojkar.se lindholmspojkar@hotmail.se