Vill Du bli medlem i


Föreningen Gamla Lindholmspojkar?


Uppfyller du någon eller några av nedanstående paragrafer


§ 2


FÖR ATT VINNA INTRÄDE I FÖRENINGEN FORDRAS ATT SÖKANDE ÄR FÖDD PÅ LINDHOLMEN ELLER TILLBRINGAT UPPVÄXTÅREN INOM NÄMNDA STADSDEL, SAMT HAFT SKOLGÅNG I NÅGON AV LINDHOLMSSKOLORNA. BOR PÅ LINDHOLMEN ELLER PÅ ANNAT VIS HAR ANKNYTNING TILL STADSDELEN SAMT ATT DEN SÖKANDE SKALL HA FYLLT 40 ÅR.


§ 3


PERSON(ER) SOM ÖNSKAR VINNA INTRÄDE  SKALL TILL FÖRENINGENS STYRELSE INLÄMNA SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG FRAMSTÄLLAN.

ANSÖKAN SKALL EFTER PRÖVNING GODKÄNNAS AV FÖRENINGENS STYRELSE.


är Du hjärtligt välkommen att sända din ansökan till:


Erling Engelsen, Hagatorpsgatan 2, 422 56 HISINGS BACKA


eller lämna den till någon av föreningens styrelsemedlemmar.

______________________________________________________________________


Namn:______________________________________________________________


Adress:_____________________________________________________________


Postnr:______________Postadress:__________________________________


Födelsedag:_____________________________________________


Tel arbete:_____________________________________


Tel bostad:_____________________________________


Tel mobil:______________________________________


E-post:______________________________________Ovanstående uppgifter behövs till vårt medelmsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet . Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem.

Vill du inte lämna uppgifterna kan du inte bli medlem.


Mina anknytningar till Lindholmen är:


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________www.lindholmspojkar.se                                           lindholmspojkar@hotmail.se