Vill Du bli medlem i

Föreningen Gamla Lindholmspojkar?

 

Uppfyller du någon eller några av nedanstående paragrafer

 

§ 2 FÖR ATT VINNA INTRÄDE I FÖRENINGEN FORDRAS ATT SÖKANDE ÄR FÖDD PÅ LINDHOLMEN ELLER TILLBRINGAT UPPVÄXTÅREN INOM NÄMNDA STADSDEL,

SAMT HAFT SKOLGÅNG I NÅGON AV LINDHOLMSSKOLORNA, BOR PÅ LINDHOLMEN ELLER PÅ ANNAT VIS HAR ANKNYTNING TILL STADSDELEN SAMT ATT DEN SÖKANDE SKALL HA FYLLT40 ÅR.

 

§ 3 PERSON(ER) SOM ÖNSKAR VINNA INTRÄDE, SKALL TILL FÖRENINGENS

STYRELSE INLÄMNA SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG FRAMSTÄLLAN.

ANSÖKAN SKALL EFTER PRÖVNING GODKÄNNAS AV FÖRENINGENS STYRELSE.

 

är Du hjärtligt välkommen att sända nedanstående ansökan till:

 

Erling Engelsen Hagatorpsgatan 2 422 56 HISINGS BACKA

 

eller lämna den till något av föreningens styrelsemedlemmar.

 

 

 

Namn:__________________________________________________

 

Adress:_________________________________________________

 

PostNr:_ _ _ _ _ Postadress:_________________________________

 

Födelsenr: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _

E-post _______________________

 

Tel a) _______________________

 

Tel b) _______________________

 

Tel m) _______________________

 

Mina anknytningar till Lindholmen är:

 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

www.lindholmspojkar.se lindholmspojkar@hotmail.se