Gamla Lindholmspojkars TidningEtt historiskt dokument för oss Lindholmsbor. Tidningen har utgivits varje år sedan 1950

och finns att beskåda på vårt kansli i Teater Aftonstjärnans lokaler.Artikelförfattare till vårt tidning har varit och är såväl  amatörer bland Gamla

Lindholmspojkar, som  professionella skribenter.

Alla har efter bästa förmåga bidragit med anekdoter, artiklar eller historier.

Från början var det tänkt att tidningen skulle vara en  jultidning, men med åren

har den mer och mer kommit att liknas vid ett dokument som beskriver Lindholmen

och dess invånare från förr och lite från nu.

När tidningen, som brukligt är, kommer ut i december varje år, är förväntningarna 

på "årets läsning" mycket höga bland Gamla Lindholmspojkar, deras anhöriga och vänner.

Tilläggas bör, är att tidningen inte bara är väl läsvärd för alla Lindholmsbor, såväl nyinflyttade

som återvändande och kanske även en och annan Göteborgare "från andra sidan" kan finna

nöje och förströelse i en stund.

Tidningen kan förhoppningsvis vara en spännande läsning för hembygdsintresserande,

då den under de gångna åren med enfas beskrivit en stadsdel i förändring.


Förr hade vi dass på gården och vatten hämtade vi i pumpen, bränsle till matlagning och

uppvärmning "hittades" på varven eller i kolhamnen.


Nu för tiden har vi två- eller tre hål i väggen och  skiten spolar vi ner med köpevatten.

Med andra ord så har vi det väldigt modernt, vi har elektriskt ljus och värme som inte

nödvändigtvis måste komma från ved.

Vi har TV och bredband, dessutom får vi innerligt  hoppas att skethämtarna

fått intressantare arbetsuppgifter.


Om intresse finns så går det även att beställa äldre årgångar av tidningen från

lindhomspojkar@hotmail.se


Tillbaka