Så bildades Föreningen Gamla Lindholmspojkar


Sammanträde i Aftonstjärnans lokaler söndagen 15/1 1950

 

En av initiativtagarna till att bilda en stadsdelsförening för äldre Lindholmspojkar var Adolf Stålbrand. Syftet var att äldre Lindholmspojkar vid olika tillfällen skulle samlas och återuppliva gamla minnen med forna kamrater, för att på detta sätt hålla kontakten med sin barndoms stadsdel.


Till ordförande valdes Adolf Stålbrand, till sekreterare valdes Arne Andersson. Det beslutades enhälligt att namnet skulle vara Föreningen Gamla Lindholmspojkar. De områden vilka skulle inneslutas i föreningens verksamhetsområde beslutades att dragas runt Sörhallen i väster, Ceresgatan i norr, Philskogen i öster samt begränsas av älven i söder. 151st tecknade sig som medlemmar mot en avgift av 50öre vilket de fick till 74,50 (räkning var inte deras starka sida)


Ordföranden föredrog förslag till stadgar vilket diskuterades livligt. Interimstyrelsen erhöll i uppdrag att justera dessa till nästkommande möte.


Till interimsstyrelse valdes Adolf Stålbrand, Sixten Andersson, Ernst Andersson, Albert Alexandersson, Ivar Samuelsson samt Sven Svensson.


 


Möte i Aftonstjärnans lokaler söndag 12/3 1950


Val av styrelse. Albert Alexandersson framkom med förslag till Styrelseledamöter, då inga andra förslag framkom fick medlemmarna gå till val på detta.


Ordf.     Ivar Samuelsson


Sekr.     Sven Svensson


Kassör. Sixten Andersson


Ledamot. Adolf Stålbrand


Ledamot. Ernst Andreasson


Suppl.   Sander Isberg


Suppl.   Albion Andersson


Revisor.   Algot Hansson, Evald Nilsson


Suppl.   Frank Karlsson, Albert Alexandersson


Nöjeskommiten. Bror Svensson, Adolf Stålbrand, Valter Bengtsson, Sixten Andersson, Ivar Svensson


Möte i Aftonstjärnans lokaler lördag 24/9 1950


Före mötets öppnande överlämnades en Ordförandeklubba till föreningens Ordförande som var tillverkad av medlemmen Harry Berntsson.
Sammanställningen är gjort av Kent Bräck.

För ytterligare information om Föreningen Gamla Lindholmspojkar kontakta gärna Kent eller vår arkivarie Yngve Holmqvist.
 


  Tillbaka