Föreningen Gamla Lindholmspojkar


Klubbmärke och Föreningens Valspråk


- TIDEN ÄR EVIGT UNG -

Föreningen Gamla Lindholmspojkar bildades 15 januari 1950

Adress c/o Erling Engelsen

Hagatorpsgatan 2

422 56 HISINGS BACKA

Telefon 031 - 52 56 66

Plusgiro 42 25 57 - 9

Organisationsnummer 855100-6524


FÖRENINGENS STADGAR

Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret  2019

Protokollet i originalutskrift är tillgängligt vid vårt kansli på Aftonstjärnan.

         VÅREN 2021

            Tryck på länken